Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Ohromný zátup svědků: Společenství svatých

Příběh církve je vyprávěn na příkladech mužů a žen, kteří svůj život zasvětili tomu, aby poznali Ježíše Krista a sloužili mu. Jak se katolická víra projevuje ve skutečných lidských životech? Biskup Barron věnuje pozornost několika z největších hrdinů církve a objasňuje, jak jejich mimořádný příklad ukazuje vášeň i tvůrčí potenciál katolické církve. Když vyzdvihuje životy Kateřiny Drexel, Terezie z Lisieux, Edith Stein a Matky Terezy z Kalkaty, biskup Barron vypráví příběh církve jako ohromného souboru svědků, kteří jsou Kristem povoláni tvořit společenství svatých.

Cyklus: Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Poznejte krásu a bohatství katolické víry s P. Robertem Barronem (od roku 2015 pomocný biskup Los Angeles). Průvodce desetidílné série Jak veří katolíci: Cesta k jádru naší víry (Catholicism) nás zavede na více než 50 míst v 16 zemích světa, která jsou neodmyslitelně spojena s dějinami i současností křesťanství. Nechte se oslovit duchovními a uměleckými poklady katolické víry - této globální kultury zahrnující více než jednu miliardu lidí na planetě Zemi. Poznejte, čemu katolíci věří a proč. Objevte plný význam víry.