Zač je toho loket

Zač je toho loket

Soutěžíte rádi? A rádi porovnáváte svoje vědomosti s ostatními?
Chtěli byste na pozadí biblických příběhů a filmů o světcích vyzkoušet svoje znalosti z nejrůznějších oborů?
Umíte odpovídat rychleji než ostatní?
Chcete na základě toho, co umíte, zviditelnit svoji farnost?

Vytvořte za svou farnost tříčlenný tým a ukažte ostatním "Zač je toho loket!"

 

Přihlašování prodlouženo do 30. 4. 2019

 

 
 
 
Spuštění soutěže je v případě zájmu a dostatečného počtu přihlášených soutěžních týmů
plánováno na září roku 2019.
 

 

Průběh soutěže

 • Soutěž se skládá ze čtyř základních kol, kde se vyřazovacím způsobem proti sobě utkají tříčlenné týmy.
 • V jednom kole se utká celkem 8 týmů. Vítězné týmy postupují do semifinále, z nichž vzejdou 2 finálové týmy.
 • Předkola soutěže budou předtočena, přesné termíny jednotlivých natáčení budou potvrzeny 24. 5. 2019. Finálové klání bude vysíláno přímým přenosem televizí Noe.
 • Téma: Na základě videoukázek z filmů o světcích budou týmy dostávat různé typy otázek, které budou většinou souviset s promítnutou ukázkou, ale někdy jen velmi vzdáleně. Otázky budou z nejrůznějších oborů a disciplín.
 • Soutěžní tým uplatní nejen své vědomosti, ale i důvtip, všeobecný přehled, rychlost nebo kreativitu.
 • V rámci pořadu proběhne krátké představení farnosti a soutěžního týmu, které si tým připraví předem na základě konzultace s organizátory soutěže (e-mailová komunikace nutná kvůli případným technickým požadavkům apod).
 • Vhodný je jednotící prvek týmu (triko, stuha, šátky).

Termíny

 • 19.1. až 30. 4. 2019 - možnost přihlášení soutěžících
 • 24. 5. 2019 - zveřejnění soutěžních týmů a témat v pořadu Noemova pošta
 • 6. 9. 2019 - čtvrtfinále a semifinále soutěže (první 4 týmy)
 • 7. 9. 2019 - čtvrtfinále a semifinále soutěže (další 4 týmy)
 • 27. 10. 2019 - finále (přímý přenos)

Základní pravidla

 • Týmy jsou vybírány podle času přihlášení. Jakmile se přihlásí osmý tým, je přihlašování do daného cyklu soutěže ukončeno. Rozhodující je datum a čas přihlášení.
 • Později přihlášení budou zařazeni do dalšího cyklu soutěže.
 • Soupeřící týmy budou určeny losem.
 • Věkové ohraničení účastníků není dáno. Alespoň jeden člen týmu však musí být plnoletý.
 • Počet otázek bude v každém klání upraven podle délky trvání pořadu.
 • Za správné otázky budou dostávat soutěžící symboly zvířat, které budou v posledním kole umísťovat do Noemovy archy, podle určitého klíče až toto umístění do Archy rozhodne o vítězi v daném klání.
 • Týmy pracují výhradně samy, jakákoliv nápověda ze strany diváků nebo nepovolené použití mobilní techniky jsou zakázány pod hrozbou vyloučení ze soutěže.
 • Výhry jsou nenárokové a nevymahatelné.

Pravidla soutěžě