V souvislostech - Martin Šimáček: Sociální bydlení

V souvislostech - Martin Šimáček: Sociální bydlení:
173. díl
Komentované aktuální téma.

Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi, hovoří o potřebnosti zákona o sociálním bydlení. Potřebujeme tento zákon, potřebujeme budovat sociální byty a proč?