Lovci duší

Lovci duší:
Arunáčalpradéš patří mezi sedm indických států.

Rozvoj místní kultury je i nadále jedním z úkolů a cílů, které si misionáři v Arunáčalpradéši stanovili - ale ne na základě izolace místních obyvatel do ve své podstatě rezervací, ale podporou jejich rozvoje v duchu respektu k jejich důstojnosti i kmenové identitě. Kmenový způsob života se odráží i v tom, jak je víra žita a zakoušena - plná radosti, zápalu a otevřenosti vůči darům Ducha svatého. To, jak lidé v Arunáčalpradéši žijí svou víru, v mnohém připomíná život prvních křesťanů.