Noční univerzita

Noční univerzita: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - Paladium země české-staroboleslavské a zemský patriotismus
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - Paladium země české-staroboleslavské a zemský patriotismus
Přednáška byla pronesena v rámci 27. ročníku Akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách v roce 2017.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (* 1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.