Mše svatá s hnutím Na vlastních nohou

Mše svatá s hnutím Na vlastních nohou: z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě
z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě
Přenos mše svaté se stonožkovými dětmi. Celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský.

Přenos stonožkové mše svaté celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Při mši svaté bude zpívat sbor stonožkových dětí a katedrální sbor.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.