Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Nevzdali jsme to
4. díl
Nevzdali jsme to
Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Setkání dvou rodin - manželů Zajíčkových a Dybalových. Dá se předejít krizím ve vztahu? Dá se krize ve vztahu vůbec řešit? Co bychom měli nebo mohli udělat?

Život člověka není lehký. A což teprve když se sejdou lidé dva. Iva s Honzou si pozvali manžely, kteří mají za sebou nelehké zkušenosti. Avšak NEVZDALI TO.

Dá se předejít krizím ve vztahu? Dá se krize ve vztahu vůbec řešit? Co bychom měli nebo mohli udělat? O tom všem si budeme povídat v dalším díle.

Pod tímto názvem mohou diváci Televize Noe sledovat od května nový pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě, navštívíme rodinu Zajíčkových z Ostravy. Budou si popovídat s jejich hosty  - manžely Dybalovými a možná odpoví i na otázky, které trápí vás.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Bojujeme jako partneři o společně prožívaný čas? A jak jej prožíváme?

Co mi brání poprosit o odpuštění?

Co mi pomáhá, abych odpustil?

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.