Mše svatá z baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů - Filipov

Mše svatá z baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů - Filipov: Filipov
Filipov
Záznam poutní mše svaté u příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově.

Záznam poutní mše svaté u příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově. Celebruje Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.Významné mariánské poutní místo spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a zázračným uzdravením Magdaleny Kade. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem bazilika minor se konají pravidelné česko-německé mše sv. a varhanní koncerty.Filipov je nejmladším mariánským poutním místem v Diecézi litoměřické a jediným mariánským poutním místem, které vzniklo v Čechách v 19. století. Patří k významným sakrálním památkám Českého Švýcarska.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.