Bible pro nejmenší

Potopa

Duchovní pořady

Premiéra: 1.10.2012

Výroba: 2007

Dlouhou dobu předtím Bůh viděl, že lidé na zemi jsou zlí. Ale jeden člověk, jmenoval se Noe, Boha poslouchal. !Noe, chci, abys postavil archu.“ Noe hned začal. Co to ten člověk dělá? Ale lidé se Noemovi smáli, protože žili na poušti a nikde nebyla žádná voda, na které by archa mohla plout...

Duchovní pořady

Premiéra: 1.10.2012

Výroba: 2007