Bible pro nejmenší

Narození Ježíše

Anděl Gabriel navštívil mladou Izraelitskou ženu Marii,, která byla zasnoubena s tesařem Josefem.“Neboj se, Marie, zalíbila ses Bohu. Budeš mít dítě a dáš mu jméno Ježíš. Bude to Syn Boží.” Pro Marii to bylo velkým překvapením...