Bible pro nejmenší

Satan pokouší Ježíše

Duchovní pořady

Premiéra: 11.10.2012

Výroba: 2007

Duch Boží vyvedl Ježíše do pouště, aby se modlil a přemýšlel, co Bůh chce, aby udělal. Ježíš se postil. To znamená, že nejedl, a tak měl velký hlad. Brzy se objevil satan. Věděl, že Ježíš je unavený a má hlad. “Proměň tento kámen v chléb,” Ježíš věděl, že satan se pokusí ho donutit, aby udělal něco zlého. Ježíš ale četl Slovo Boží, a tak si pamatoval, co se v Písmu naučil. “Člověk není živ jen chlebem... "

Duchovní pořady

Premiéra: 11.10.2012

Výroba: 2007