Záznam koncertu pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad

Hudba - vážná

Premiéra: 20.8.2013

Výroba: 2012

Záznam koncertu pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad 20. června 2012 z BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO CYRILA A METODĚJE Sbormistr: Mgr., MgA. Filip Macek

Hudba - vážná

Premiéra: 20.8.2013

Výroba: 2012