Na pořadu rodina

Samota jako příležitost

Setkání manželů ZajíčkovýchMarcelou Řezníčkovou a Alenou Panákovou, které zůstaly osamocené. Jak bylo možné tuto samotu žít, jak ji naplnit a vyrovnat se s ní? O tom si budeme povídat v dalším díle a možná odpovíme i na otázky, které trápí vás.

Pořadem nás provede moderátor, kadeřník, jáhen a auditor církevního soudu v Brně v jedné osobě - Jan Špilar

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Pro případ nenadálé osamělosti máte oba přehled a rodinných financích, závazcích, platbách a přístup k účtu?

Máte zkušenost s ovdověním ve vaší rodině? Víte o někom, kdo je sám? Co pro něj můžete udělat?

Popovídejte si spolu o tom, co je pro každého z vás důležité, co byste rádi společně s partnerem zažili a prožili?

Na pořadu rodina – je pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Jedná se o živé vysílání a kontaktní pořad, do kterého se můžete svými dotazy, či podněty zapojit i vy – diváci. Telefonicky na číslo 595 177 377, sms na číslo 775 177 377 nebo emailem na adresu vysilani@tvnoe.cz . 

Cyklus: Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.