Ale on není bílý

Příběh misionáře v Angole, který zažil bitevní zónu občanské války. Provede nás oblastmi, kam i třicet let nevstoupil žádný kněz a lidé tam nemají ani kostel nebo kapli. Víru, která v takových místech pomalu uhasínala, předávali jen katecheté. I mezi ruinami ale víra a naděje může přežít.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.