Výpravy do divočiny

Pod hladinou moří

Publicistika

Premiéra: 9.10.2018

Výroba: 2018

Výpravy do divočiny se tentokrát vnoří do mořského světa. Jaké živočichy nejvíce ohrožuje znečištění? Projekty výzkumu budou právě tématem pro naší besedu. Jaké to jsou? Přináší některé z nich řešení na snížení znečišťování?

Budeme se "potápět" pod hladinu, abychom lépe pochopili, co je ohroženo, jak tomu předcházet a co se nyní v ochraně moří děje?

Pestrost mořského života uchvacuje nejen svou krásou, ale snad i napomáhá směrovat mysl a srdce.


Publicistika

Premiéra: 9.10.2018

Výroba: 2018