Indonésie: Povolání žít spolu

Indonésie: země s nejpočetnější muslimskou populací na světě. Ze dvou set milionů Indonésanů je přibližně osmdesát sedm procent muslimů, především sunnitů. Existují další četné skupiny, z nichž několik má silný fundamentalistický postoj, ale dominuje tolerantní islám založený na jávských tradicích. Rozšířilo se tvrzení, že Indonésie představuje „usmívající se tvář“ islámu.

Navzdory této muslimské většině se Indonésie nestane islámským státem. Zůstává příkladem mírového soužití různých náboženství, což se odráží i v mottu země „Jednota v rozmanitosti“. Nejedná se ovšem o sekulární zemi. Víra v Boha, která se odráží v šesti oficiálních náboženstvích země - buddhismu, hinduismu, konfucianismu, katolicismu, protestantismu a islámu, se odráží také v ústavě národa.

Křesťané různých denominací tvoří asi dvanáct procent obyvatel Indonésie. Tři procenta - tedy sedm milionů Indonésanů - se hlásí ke katolicismu. Situace křesťanů se však v jednotlivých regionech značně liší, v závislosti na tom, který ze sedmnácti tisíc ostrovů obývají. V tomto filmu navštívíme dva ostrovy - fenomén výhradně katolického ostrova Flores s jeho přeplněnými semináři a Jávu, která poskytuje naději, že otevřený dialog mezi křesťany a muslimy může vést k mírovému soužití těchto dvou náboženských komunit.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.