Pohřeb P. Jana Komárka SDB

kostel v. Terezičky v Praze-Kobylisích

Jako představený noviciátu formoval první porevoluční generaci mladých salesiánů a na konci devadesátých let převedl českou kongregaci do nového tisíciletí. Vzpomínáme na něho jako na dobrého pastýře, který znal své ovce a dovedl je vždy povzbudit správným slovem. Po předání funkce provinciála byl několik let v komunitě ve Fryštáku a poslední léta strávil v Praze-Kobylisích jako delegát pro Salesiánskou rodinu. Několik měsíců bojoval se zákeřnou nemocí, které nakonec podlehl. Máme ho v paměti s jeho nezapomenutelným laskavým úsměvem a stálým zájmem o druhé.

Cyklus: Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí, naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a přijímají duchovní pokrm.