Bosna - Srdce pro bezmocné

Konvent Ctitelek Drahocenné Krve byl během nedávné války v Bosně a Hercegovině vypleněn a těžce poničen. Kromě teroru, který zakusily sestry, je obzvláště znepokojující fakt, že do dnešního dne nebyla věnována žádna pozornost zmizení otce Ratka Grgiće, faráře, který byl násilně odveden ze svého domu v roce 1992. Z těchto důvodů se představení rozhodli věnovat se znovuvybudování komunity v Nove Topole se zvláštní citlivostí.

Cyklus: CRTN

Dokumenty vypovídající o pomoci církve lidem v nouzi ve světě. CRTN (Catholic Radio and Television Network) je od roku 1987 síť specializující se na výrobu a distribuci náboženských programů skrze rozhlas, televizi a internet.