Odkaz předků

Pelhřimovy

Dnes již zaniklou obec Pelhřimovy v osoblažském výběžku na hranici s Polskem jsme navštívili s kamerou v samém závěru podzimu.Melancholické podzimní počasí jakoby navádělo atmosféru zmaru a zániku. Cílem návštěvy byl kostel Sv. Jiří, smutná vzpomínka na v minulosti kvetoucí osadu.Podobně jako praotci Noemovi, tak i pelhřimovskému kostelu sv. Jiří vysvitla duha naděje. Duha doslova i do písmene.

Cyklus: Odkaz předků

Cyklus dokumentů o obnovování života zapomenutých kostelů.