Anežka Česká

Anežka Česká:
Záznam promluvy papeže Jana Pavla II. v den svatořečení Anežky České.

V neděli 12. listopadu roku 1989 svatořečil tehdejší papež Jan Pavel II. Anežku Českou. V homilii se nezaměřoval jen na její život, ale na její přínos české vlasti a celé církvi, který je aktuální i v dnešních dnech. Ačkoliv tehdy nemohli být přítomni věřící z Československa, Svatý otec neváhal a valnou část kázání pronesl v češtině. Tato událost se stala jedním z hlavních hybatelů proměn revolučních událostí nejen u nás, ale v celém Východním bloku.