Animované biblické příběhy: Odpusť nám naše viny

Animované biblické příběhy: Odpusť nám naše viny:
Ježíš ukazuje ve svých podobenstvích Boží lásku jako soucitnou a odpouštějící. Bible pro nejmenší - Nový Zákon.

Příběh spojuje podobenství o odpuštění se slovy, která Ježíš adresoval svým učedníkům. Ježíš ukazuje Boží lásku jako soucitnou a odpouštějící. Petr, plný hněvu na výběrčího daní, dostane úkol, aby chytil rybu, ve které najde minci na zaplacení chrámové daně. Potom Ježíš vypráví příběh o muži, který dlužil králi deset tisíc denárů. Byla to obrovská suma peněz, kterou nemohl nikdy splatit. Král se nad ním slitoval a dluh mu odpustil. Ten však, jen co vyšel z paláce, chytil pod krkem muže, který mu byl dlužen stokrát míň a nechal ho uvěznit.

Animované biblické příběhy

Biblické kreslené příběhy Starého a Nového zákona.Vstupte s námi do světa Bible v sérii Animovaných biblických příběhů.Režisér a producent Richard Rich (Walt Disney® - Pocahontas, Medvídek Pů, Liška a Pes, Taran) bravurně a zároveň nesmírně citlivě propojuje různé biblické epizody do souvislostí a vytváří z nich dějovou linii, která zaujme i dospělé. Celkovou atmosféru každého příběhu dotváří píseň. K jedinečnému zážitku přispívá i dabing s předními herci.