Animované příběhy velikánů dějin

Animované příběhy velikánů dějin: Harriet Tubman (1820 – 1913)
Harriet Tubman (1820 – 1913)
Vstupte s námi do světové historie.

Ne nadarmo získala Harriet přezdívku Černý Mojžíš. Během sedmnácti nebezpečných misí, uskutečněných od roku 1849 do roku 1860, osobně pomohla více než 300 otrokům utéct z jižních otrokářských států na svobodu. Nesobeckost, ochota riskovat vlastní život a silná víra v Boha jí pomohly osvobodit jednotlivce, ale i celé rodiny z otrockých řetězů. I když uplynulo již více než sto let od její smrti, její příběh je stále novou inspirací pro mnoho lidí nejen v Americe.

Animované příběhy velikánů dějin

Vstupte s námi do světové historie v sérii Animovaných příběhů velikánů dějin.