Bělorusko– Květ mezi trny

Bělorusko– Květ mezi trny:
Obnova katolické církve v Bělorusku.

Bělorusko, stejně jako jiné bývalé sovětské republiky, bylo desítky let svazováno brutálními komunistickými vládci jako Lenin, Stalin a další. Pronásledování disidentů ovlivnilo všechny, zejména křesťany. Křesťanské pobožnosti byly zakázány. Lidé se báli, že budou za praktivkování své víry zatčeni. Církev byla násilně pronásledována až do Stalinovy smrti roku 1953. Mnoho kostelů bylo buď uzavřeno nebo zničeno, slavení mše svaté bylo zakázáno, stejně tak jako katecheze. Víra přežila jak díky předávávání tradičních rodinných hodnot, tak díky podzemní činnosti duchovních a laiků, kteří byli připraveni riskovat své životy i svobodu. Čtyři svědkové víry nám nyní budou vyprávět své příběhy.