Brazílie - Volání Boha

Brazílie - Volání Boha:
Charismatická vlna v Brazílii zavedla mnoho mladých lidí do seminářů. Dokument o povolání k boží službě.

Brazílie je země s největším procentem katolíků na světě. Skoro 90% brazilců se hlásí k římsko – katolické církvi a náboženská praxe je pevně zakotvena v tradici brazilského lidu. Brazilský katolicismus je však stále ještě deformován synkretistickými tradicemi – pozůstatky spiritismu zakořeněného v afrických kultech Woodoo.

Dalším naléhavým problémem církve bylo v poslední době velice rychlé rozšíření sekt v Brazílii - jako například „Universal Kingdom of God“ (Univerzální království Boží?), kterému se za posledních deset let podařilo získat přízeň více než 3 miliónů Brazilců.

Největší ohrožení církve však vzešlo z vlastních řad, především proto, že se od církve distancovali mladí lidé, což se díky nedostatku nových kněží a náboženského života na počátku devadesátých let projevilo bolestivým způsobem.

Hluboká obava a zvláštní pozornost brazilské biskupské konference věnovaná tomuto poklesu však postavily základy současnému znovuoživení poptávky po povolání k boží službě. Pozornost, která je věnována uspokojení duchovních potřeb věřících a charismatická obnova v brazilské katolické církvi, vyvolaly u mladých lidí zvýšený zájem o náboženské poslání.

V radosti mladých lidí a v objevení jejich poslání k duchovnímu životu se před katolickou církev staví výzva: Jak se dá s tímto fenomenálním růstem ať už duchovně nebo prakticky naložit? V dnešní době je značný nárůst zájmu o povolání k boží službě. Stoupající tendence se dá přičítat tomu, že se člověk snaží přiblížit Bohu. Charismatická vlna v Brazílii zavedla mnoho mladých lidí do seminářů. Tento příznivý vývoj v Brazílii již přináší své ovoce. Díky mocné kombinaci mladistvého entuziasmu, hluboké spirituality a lpění na tradiční církevní nauce přitahují tito nedávno vysvěcení kněží milióny brazilců a to nejen katolíky, kteří se odvrátili od církve, ale také novokonvertity.

Obrovský rozvoj kněžského povolání v Brazílii a z toho plynoucí požehnání pro církev pro nás představovaly výzvu. Především se teď objevuje otázka, jak se vypořádat s velikým úkolem, zajistit prostory potřebné pro seminář. Seznam uchazečů se stále prodlužuje a církev bojuje o zajištění prostředků, aby kněžská povolání neztroskotala na praktických překážkách. Naštěstí nezůstávají velké praktické potřeby této rostoucí církve nevyslyšeny. Katolické dobročinné organizace jako Pomoc církvi v nouzi, hledají možnosti, jak zajistit finanční prostředky, aby mohla brazilská církev také prakticky na toto boží požehnání odpovědět.