Cesta k andělům

Cesta k andělům: Alexander Tomský - politolog
83. díl
Alexander Tomský - politolog
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

 

V
talkshow moderátora Otakára Schmidta a režisérky Jany Studničkové
- Cesta k andělům - v televizi NOE je tentokrát hostem Alexander
Tomský - politolog, překladatel, nakladatel a také bývalý
poradce Margaret Thatcherové. Svým veřejným vystupováním se
zasloužil o křesťansko-židovský dialog. Vtipně a s nadhledem
rozkrývá „složitá“ témata a nabízí nové souvislosti.

 „Svět
náš Bohem rozsvícený, ďáblem znečištěný.“ (Fr. Halas)

Židovský
myslitel A.Tomský zdůrazňuje, že judaismus (židovství) a
křesťanství jsou hodnotově téměř totožné a spolu s antikou
vytvořily evropskou morálku a zákony. Vítězstvím nad
kolektivistickým marxleninismem a nacistickým socialismem se
společnost propadla do druhého extrému, do individualismu,
zbožštění a kultu vlastního ega, vlastního JÁ, které se
projevuje bezbřehou tolerancí zla a relativizmem. Náboženství
našeho jednoho jediného společného Boha bylo ateisty nahrazeno
humanistickým modlářstvím a především genderovou,
transexuální, femenistickou, ekologickou a multikulturální
ideologií, takže je nyní Evropa plná pohanských kultů a
liberalismu, jako nového náboženství, od něhož se dnes
agresívní a bojovný ateismus odvíjí. S tím souvisí snaha
o globální či planetární univerzalistickou vládu, do níž se
zaplétají výše zmíněné ideologie, které ve jménu absolutního
jedince útočí na rodinu a podporují její postupný rozklad,
s čímž souvisí i rozvrat partnerských a rodiných vztahů
pod heslem – nevaž se odvaž se, nebo adoptuj si svého slona, či
kudlanku nábožnou.

Dalšími
tématy rozhovoru byl slavný spisovatel G.K.Chesterton a jeho vliv
na Karla Čapka, historik Josef Pekař a jeho rozpor s pokrokářským
filosofem T.G.Masarykem. Hlavním tématem A.Tomského byla postava
tzv. „válečného“ papeže Pia XII., který se zasloužil
(v období 2.světové války) se
svým sekretářem Montinim (budoucím papežem Pavlem VI.) o
záchranu téměř 600 000 Židů.

V byrokratické
nadvládě EU se v současnosti projevuje zkaženost zpohodlnělé
civilizace a zrádnost středního proudu – mainstreamu, jehož
lákavému kariérismu podléhají židé i křesťané. Kritikům
však na druhou stranu A.Tomský připomíná, že zla není ve světě
nikdy tolik, nakolik jej vykreslují sektáři, kteří z něj
mají ve výsledku svůj vlastní populistický profit.

A.
Tomský působil v mnoha nakladatelstvích – exilové
Rozmluvy, Academia, Leda…

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).