Cesta k andělům

Cesta k andělům: Jáchym Jaroslav Šimek OPraem - premonstrát a opat želivského kláštera
86. díl
Jáchym Jaroslav Šimek OPraem - premonstrát a opat želivského kláštera
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

P. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem se narodil v roce 1952 do prosté rodiny na Českomoravské vysočině. Jejich domek se nachází hned vedle kostela svatého Mikuláše, který se stal jejich druhým domovem. Na jeho povolání ke kněžství měl vliv i strýc jeho otce - P. Jaroslav Šimek, který byl v padesátých letech v kriminále. V roce 1970 odchází do Litoměřic, kde studuje na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě a pak přijímá kněžské svěcení z rukou Františka kardinála Tomáška v pražské katedrále. V Římě studoval spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě. V roce 2003 odchází na misie do Austrálie a Nového Zélandu, kde pracuje pro českou emigraci na celém kontinentě. V roce 2008 se vrací nazpět do vlasti a v roce 2013 je pak v září zvolen 51.opatem pro želivskou kanonii premonstrátů. Jako opatské heslo si volí jediné slovo MISERICORDIA, což znamená milosrdenství.

V talkshow se také zaměří na diskriminaci duchovních v padesátých letech, kdy se želivský klášter stal na dlouhou dobu komunistickým internačním táborem pro kněze a řeholníky. V období „pražského jara“ se sem pak bývalí vězni vrací a za své věznitele a zloděje farností a klášterů slouží mše a modlí se za jejich obrácení v Duchu Kristova evangelia.

Opat Šimek podporuje Hnutí pro život a seznámí nás se svým životním příběhem, v němž se narodil jen díky oběti své babičky, která nedala na radu doktorů, nešla na potrat, zemřela po porodu, ale mohla se tak narodit opatova maminka.

 

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).