Cesta k andělům

Cesta k andělům: Zdeňka Rybová - Hnutí pro život
100. díl
Zdeňka Rybová - Hnutí pro život
Hostem místopředsedkyně a tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR, iniciátorku a vedoucí poradny Aqua vitae a šéfredaktorku čtrnáctideníku RC Monitor. 

Zdeňka Rybová – Hnutí Pro život.Témata:Gender – nová ideologie.Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody. Převýchova dětí sexualizací.„Tato totalitární ideologie předznamenává rozvrat sexuální identity. Genderová teorie je kulturní odchylka podporovaná mocnou intelektuální a politickou lobby. Hrozí, že gender podkope základy západní společnosti u samotných kořenů. Reagovat na tento proud a postavit se proti němu by mělo být úkolem všech lidí dobré vůle. (Monitor 4/2015 – strana 15 – úvod)Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ploďte a množte se. (Gen 1/27-28)“„Jistě je třeba bojovat proti nespravedlivé diskriminaci čili vážnému narušení lidských práv, jako je trest smrti, mučení či jiné kruté, nelidské a ponižující tresty. Ale existuje také spravedlivá diskriminace, která dobře vystihuje i důvody, proč nelze souhlasit s tím, aby pedofil vedl dětský tábor nebo aby homosexuál jen proto, že je homosexuál, dostal právo adoptovat si dítě. Spravedlivá diskriminace je přirozeným jevem vyspělé civilizace – třeba v oblasti povoleného věku pro uzavření sňatku, tj. zabraňuje oddávat desetileté dívky. Jako mnoho jiného, i zde velkou roli hraje interpretace pojmu. Budeme-li chtít, najdeme tu zlou diskriminaci i v Rychlých šípech: tam se, jak známo, hlavní hrdinové nekamarádili s těmi, kteří patřili do party kluků kouřících cigarety a hovořících sprostě. Diskriminovaná partička Foglarových hulvátů by měla dnes ombudsmana a Dušína by donutili změnit příběh. Co by se stalo? Inu, setřel by se význam a role dobra a zla. A o to levicovým ideologům vlastně jde ze všeho nejvíc“.„Toto je opravdu ideologie. Není nová, stačí vzpomenout na 19. století, když Marx bojoval proti způsobům produkce, Engels ovšem bojoval proti rodině, pak přišel Freud, který chtěl eliminovat otce, na začátku 20. století tu byla radikální feministická hnutí, která zase chtěla eliminovat matku, mateřství, jako věci, od kterých by se ženy měly osvobodit. A teď tu máme „gender theory“, která chce v podstatě zrušit rodinu. Je to tedy jen další ideologie, avšak nesmírně nebezpečná, protože zničíme-li rodinu, zničíme společnost“ – varuje kardinál Maradiaga.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).