Cesta na přehlídku církevních škol

Cesta na přehlídku církevních škol:
Dokument mapující zákulisní dění a vystoupení studentů základních a středních škol na 22. celostátní přehlídce církevních škol v Odrách v roce 2015.

Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je láskyplné a chvályhodné.“ Neslo se nad Odrami, místem, které se již po dvacáté druhé stalo lodí, která v těchto jarních dnech odplouvá od břehů času a reality. Celostátní přehlídka církevních škol je korábem umění, který pluje po moři přátelství a radosti. Tato událost není výjimečná jen samotným nápadem umožnit setkání studentů církevních škol z Česka i Slovenska a vzájemně se inspirovat svými talenty, ale je unikátní zejména svoji atmosférou, která se ve vzpomínkách účastníků nese ještě dlouhý čas. Studenti církevních škol jezdí do Oder, aby svými vystoupeními oslavovali. A to nejen své školy a učitele, kteří je vychovávají a vzdělávají, ale zejména Boha.