Děti ze čtvrti Barrio Cuba

Děti ze čtvrti Barrio Cuba:
Kolik tajmeství se skrývá chudých čtvrtích města San Chosé v noci.

Bario Cuba je jedno z nejchudších čtvrtí města San Chosé. Je to místo, kde člověk pochopí opravdový význam slova bída. Tolik přítomná bída, která se nevyhýbá ani těm nejzranitelnějším a nejmenším–dětem. Sestry Marie pomocnice jsou z těch, které mají možnost naučit tyto děti jinému životu.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.