Dobrý pastýř: Mons. Marcelo Palentini

Dobrý pastýř: Mons. Marcelo Palentini:
Apoštolát sester Ctitelek Krve Kristovy v Chorvatsku.

Monsignore Marcelo zajíždí při výkonu své pastorační služby i do těch nejnepřístupnějších a nejnehostinnějších lokalit tohoto regionu /severní oblast Argentini/. Jedním z úkolů naší mise je setkávat se s lidmi, napomáhat jim v zachování jejich důstojnosti přestože žijí v tíživé chudobě a v bolestném odloučení, a také jim dopomáhat k odhalení, že Bůh k nám promlouvá, že nás miluje a provází na cestě životem i proměnami jimiž procházíme.