Historie sklářství v Karolince

Historie sklářství v Karolince:
Příběh Salomona Reicha, zakladatele jedné z našich nejvýznamnějších skláren v Karolince.

Příběh Salomona Reicha, zakladatele jedné z našich nejvýznamnějších skláren v Karolince. Když v letech 1861 - 1862 vystavěl slovutný a světoznámý sklář na usedlosti Pavla Gabery sklářskou huť a pojmenoval ji „Charlotte hüte“ po své matce, jistě netušil, že položil základy městu, které se dnes na její počest jmenuje Karolinka. Sklárna si vydobyla světový věhlas a její výrobky je možno nalézt doslova po celém světě. Karolinka byla součásti Nového Hrozenkova až do roku 1949, kdy došlo k rozdělení na dvě samostatné obce Nový Hrozenkov a Karolininu Huť. V červnu 1951 se pak název změnil definitivně na Karolinku a toto pojmenování pak přešlo také na označení sklárny. Dnes už je sklářská pec navždy vyhaslá, ale řemeslo, které tady téměř po dvě století živilo místní obyvatelé, je dodnes živé.