Jak si mě našel Antonín z Padovy

Jak si mě našel Antonín z Padovy:
Netradiční umělecký dokument o svatém Antonínovi z Padovy vás zavede na důležitá místa místa ze světcova života.

Netradiční umělecký dokument o svatém
Antonínovi z Padovy vás zavede na důležitá místa místa ze světcova života. V autobiografickém dokumentu pátrá Tomáš M. Cigánek po velikánovi z Padovy,
který velmi zvláštně zasáhl i do jeho života. Ve snímku, který vznikal několik
let a natáčel se v řadě zemí, promlouvá i jeden z nejvýznamnějších Antonínových
životopisců Vergilio Gamboso.