Kaple v poušti

Kaple v poušti:
I v nejsušší oblasti na světě lidé žízní po Bohu. Proto se v Chile rozjel projekt výstavby kapliček, ve kterých se mohou chudí lidé scházet, modlit se a přijímat svátosti. Výstavba těchto kaplí v Chile je bohužel odkázána na svépomoc a několik mezinárodních charitativních organizací, jako je například Pomoc církvi v nouzi.

Tato oblast, poušť Atacama, se považuje za nejsušší na světě. O dešti tady snad ani neslyšeli. Tato pustá krajina však pod zemí ukrývá bohatství, díky němuž se na krátko stala střediskem těžby mědi, zlata a stříbra. První dodávky chilského ledku odjely v roce 1830 a odstartovaly krátkodobý boom této oblasti, což sem přilákalo mnoho dělníků za prací. Ale jak to tak bývá, po čase nastal ekonomický útlum a poslední důl byl uzavřen v roce 1960. Horníky už nebylo potřeba. Ti, kteří byli při síle, odešli. A odcházejí i v dnešní době. Berou sebou jen to, co unesou. Odcházejí hledat štěstí do okolních blízkých měst v Chile. Výsledkem tohoto exodu jsou rozsáhlé oblasti nuzných přístřešků – slumy kolem velkých chilských měst. Předměstí velikého chilského města Iquique tvoří obrovské množství slumů. 60 000 lidí tam žije v naprosté chudobě. Kromě vlády, která lidem pomáhá, poskytuje pomoc i pár dalších organizací, mezi nimi katolická církev. Katolická církev se stará o instalaci zařízení na úpravu pitné vody, buduje zde kuchyně a přístřešky, ale nezanedbává ani duchovní péči. Nedávno začala výstavba kapliček, ve kterých se mohou chudí lidé scházet, modlit se a přijímat svátosti. Místní církev však nemá na stavbu kaplí dostatek finančních prostředků, a proto požádala několik mezinárodních charitativních organizací, jako je například Pomoc církvi v nouzi, aby jí s financováním pomohly. Při nedostatku kněží, je účast laiků na provozu kapliček velice důležitá. Kaple Otce Pia byla dokončena díky pomoci věřících a funguje jedině díky jejich aktivitě. Nedostatek svatostánků je jedním z důvodů, proč počet povolání ke kněžství v Chile klesá. Stavba kaplí sama o sobě ještě neuspokojuje duchovní potřeby věřících a ti často musejí čekat třeba měsíc, než mohou opět přijmout svátosti. Právě mladí věřící cítí potřebu chodit mezi své vrstevníky a učit je o Bohu, aby se víra neztrácela. Je velmi důležité, aby mladí lidé nepociťovali nedostatek svatostánků, jak tomu bylo u jejich rodičů. Ti, kdo znají projekt “Kaple v poušti”, dobře vědí, jak moc je to důležité. Do města Iquique se stále stěhuje mnoho lidí z okolních vesnic a v důsledku toho se město rozrůstá do obrovských rozměrů. Drtivá většina lidí ze slumů nemá přístup ke svatostánku. Ještě zbývá mnoho práce.