Každý den je neděle - Brazílie

Každý den je neděle - Brazílie:
Žijte přítomným okamžikem, protože včerejšek již je pryč a zítřek nikdo nezná.

Většina kmene indiánů Ticuna jsou katolíci. S respektem ke kmenovým tradicím, přesto však zasvěceni do evangelizační práce misionáři během doby včlenili katolické učení do místních tradic. Uidíte, jak do slavnosti iniciace ženství byla začleněna svátost biřmování, význam přípravy na ženství a na potvrzení dospělé katolické víry se propojil.