Křížová cesta z Lurd

Křížová cesta z Lurd:
Zastavení křížové cesty na nejznámějším poutním místě na světě.

Přes dva tisíce let putují křesťané Ježíšovou cestou na Kalvárskou horu. Pro ty,
kdo neměli možnost jet do Svaté země, se již od středověku začaly vytvářet
obrazy křížové cesty v kostelech, kaplích nebo venku pod širým nebem. Patří k
nim i světoznámé poutní místo Lurdy. Pojďme spolu s Pannou Marií projít tuto
cestu za Kristem i my.