Kulatý stůl

Kulatý stůl: Dny víry 2015
Dny víry 2015
Diskuzní pořad.

Pozvání k nám do studia přijali ti, kteří se na tomto projektu
spolupodílejí:

Nataliya Demchuk,

P. Jakub Sadílek OFM

Martin Rosenbaum

Oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel našeho hlavního města, představit život
místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující
kontakty a program - právě na to se zaměří rozsáhlý projekt pražského
arcibiskupství Dny víry 2015. Uskuteční se v červnu příštího roku; přípravy na
ně už ale začaly před několika měsíci. 

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.