Kulatý stůl

Kulatý stůl: Kardinál Beran
238. díl
Kardinál Beran
Interaktivní beseda, věnovaná profesoru teologie, vězni nacismu a pražskému arcibiskupovi, jemuž komunistická moc bránila tuto službu vykonávat a následně ho poslala do nuceného exilu. Z něj se vrací po více než padesáti letech 20. dubna 2018...

Josef Jaroslav Beran se narodil v Plzni roku 1888. Stal se knězem, působil jako učitel, později i jako rektor arcibiskupského semináře v Praze. Po atentátu na Heydricha byl zatčen a vězněn v Terezíně a v Dachau. Když odmítl po r. 1948 - už jako pražský arcibiskup a primas český - podřídit katolickou církev komunistické moci, byl léta držen v internaci pod stálým dohledem StB. Po odjezdu do Říma, odkud mu už nebylo umožněno se vrátit do vlasti, se zapojil do probíhajícího II. vatikánského koncilu a pronesl tam zásadní řeč o svobodě svědomí. Čím nás dnes může oslovit tento laskavý a pokorný muž pevného charakteru, o němž znalci hovoří jako o druhém svatém Vojtěchovi? Zveme vás k rozhovoru s historičkou Stanislavou Vodičkovou, s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, který bude ostatky kard. Berana z Říma doprovázet, a také s odborníkem na církevní dějiny Jaroslavem Šebkem.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.