Kulatý stůl

Kulatý stůl: Národní eucharistický kongres
Národní eucharistický kongres
Diskuzní pořad.

Moderátorka Stanislava Vidumská.

Mons. Jan Vokál - delegát pro eucharistické
kongresy

PhDr. Jitka Jonová, Th.D. - odborná
asistentka, Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění Cyrilometodějské
teologické fakulty v Olomouci

P. Pavel Dokládal – koordinátor Národního
eucharistického kongresu

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.