Kulatý stůl

Kulatý stůl: Ohleduplnost a úcta
Ohleduplnost a úcta
Diskuzní pořad.

Ohleduplnost a úcta je to oblast nesmírně široká a my
o ní budeme mluvit v mnoha rovinách.
Položíme si například otázku, z čeho úcta a ohleduplnost
vycházejí. A jakou roli (v souvislosti s nimi) hraje
pozornost, všímavost, pravidla nebo také naše osobní zralost.
Zároveň se pokusíme nežehrat na to, že se s úctou a
ohleduplností (v dnešní době) zase tak často nesetkáváme. Nebo
setkáváme?

Pozvání
do studia přijal P. Mgr. Vít Zatloukal,
biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze, dobrý večer, plk.
JUDr. Martin Lebduška, vedoucí Územního odboru Policie ČR
a člen Křesťanské policejní asociace, pěkný
večer, a PhDr. Daniel Žákovský, psycholog a psychoterapeut. Pořadem provede Mgr.
Irena Pulicarová, Ph.D.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.