Kulatý stůl

Kulatý stůl: Věk - dar nebo přítěž?
Věk - dar nebo přítěž?
Diskuzní pořad na téma Věk - dar nebo přítěž?
Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.