Kulatý stůl

Kulatý stůl: Židovské kořeny křesťanství
234. díl
Židovské kořeny křesťanství
Zveme vás k besedě o judaismu a křesťanství, o vztahu těchto dvou vyznání k Bohu, k člověku, k životu a jeho smyslu. I o vztahu křesťanů a jejich „starších bratrů ve víře“, jak Židy nazval papež Jan Pavel II.

Jak se projevovala v životě Syna Božího - Ježíše Krista - na této zemi jeho přináležitost k židovskému národu? Co všechno má judaismus a křesťanství společného? A co dala (a dává) židovsko-křesťanská kultura tomuto světu? O tom budeme uvažovat s hosty pořadu - sestrou Veronikou Barátovou z Komunity blahoslavenství, která z židovské liturgie čerpá, s doc. Tomášem Novotným, biblistou a hebraistou, a s Dr.theol. Petrem Křížkem, teologem a poutníkem do Svaté země. Spolu s dalšími svátky a slavnostmi připomeneme i Chanuku - prosincový Svátek světel - a Vánoce. Těšíme se na vaše podněty a otázky.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.