Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem: Prolínání světů
5. díl
Prolínání světů
Rozhovor s profesorem a katolickým knězem Tomášem Halíkem o jeho knize "Prolínání světů".

Kniha Prolínání světů (LN 2006) se zaměřuje na světová náboženství jako hybatele životního stylu svých stoupenců. Hinduismus, buddhismus, židovství, křesťanství a islám, všechna tato náboženství určitým způsobem ztvárňují rozhodující okamžiky lidského života (narození, uvedení do dospělosti, svatba ad.). Tomáš Halík v rozhovoru s Janem Regnerem říká, že náboženství není fenoménem pro malou skupinu věřících, ale že ovlivňují životy miliard lidí po celém světě. V rozhovoru Halík také zdůrazňuje, že nemůžeme zůstávat jen u studia náboženských knih a pramenů, ale že se tak musíme snažit poznat lidi vyznávající dané náboženství. „Nesmíme zůstat u studia islámu, ale potřebujeme také setkání s muslimy,“ říká Tomáš Halík.