Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: František Václav Lobkowicz - biskup
45. díl
František Václav Lobkowicz - biskup
Otakáro Maria Schmidt a jeho dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Je premonstrát a první biskup ostravsko-opavský (od 1996).

Pro cyklus dokumentárních portrétů Léta letí k andělům jsme s ním točili u něj doma u klavíru a v okolí biskupství, kostela sv.Václava a areálu televize NOE. Projeli jsme se Ostravou a přilehlým okolím a hovořili o jeho šlechtických kořenech a rozvětvené rodině.

V roce 1966 nastoupil F.V.Lobkowicz na FF UK, o rok později ale přestoupil na CMBF v Litoměřicích. V roce 1968 vstoupil do řádu premonstrátů (řeholní sliby složil tajně 10. srpna 1972), v letech 1968–1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen 15. srpna 1972. V letech 1972–1974 vykonával základní vojenskou službu a od roku 1975 působil jako kněz po olomoucké arcidiecézi. Od roku 1984 byl farářem farnosti v Mariánských Horách. Dne 17. března 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražským (biskupské svěcení přijal 7. dubna 1990). V letech 1992–2001 byl apoštolským delegátem vedoucím Křižovnický řád rytířů s červenou hvězdou. Dne 30. května 1996 byl jmenován prvním biskupem nově založené ostravsko-opavské diecéze. Je též duchovním rádcem českých skautů a skautek. Od r. 2000 je členem Řádu sv. Lazara – v Českém veklopřevorství zastává funkci duchovního převora.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.