Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Josef Koláček - bývalý šéf Radio Vaticana
49. díl
Josef Koláček - bývalý šéf Radio Vaticana
Otakáro Maria Schmidt a jeho dokumentární cyklus portrétů – Léta letí k andělům.

Pater Josef Koláček, jezuita se narodil 1.9.1929 v Bystrci u Brna a po studiích na reálném gymnáziu v Brně-Žabovřescích a maturitní zkoušce v roce 1948 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. V noci z 13. na 14. dubna 1950 byl zatčen spolu s ostatními jezuity a převezen do koncentračního tábora v Bohosudově a pak do Oseku. Odtud byl odveden k PTP (pomocnému technickému praporu) Komárno. V letech 1954-68 pracoval jako pomocný dělník a soukromě studoval teologii. V roce 1968 odešel do Rakouska a na universitě v Innsbrucku (1968-1970) dokončil teologická studia. Po ukončení magisterského studia z teologie byl poslán do Vatikánského rozhlasu. Byl dlouholetým redaktorem (od r.1970) a v letech 1971-2001 vedoucím české sekce. Je spisovatelem, publicistou z řad jezuitů a překladatelem z němčiny, francoužštiny, italštiny a španělštiny.

Natáčeli jsme s ním pro náš cyklus dokumentárních portrétů Léta letí k andělům v Římě v jezuitské rezidenci, v Radiu Vaticana, v ulicích Říma, ale i v brněnské Bystrci.

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.