Léta letí k andělům

Léta letí k andělům: Marek Orko Vácha - kněz a vědec
13. díl
Marek Orko Vácha - kněz a vědec
Výpovědi přírodovědce a kněze, zachycené kamerou Otakáro Maria Schmidta.

 Marek Orko Vácha (nar. 1966 v Brně) spojil zdánlivě neslučitelné: Na Masarykově univerzitě absolvoval obor molekulární biologie a genetika a stal se přírodovědcem (v roce 2006 získal na Lékařské fakultě MU titul Ph.D obhájením disertační práce Identifikace etických problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Od DNA k evoluční psychologii), poté v Olomouci a v Bruselu vystudoval teologii a stal se knězem. Tyto pohledy na svět se podle něj nevylučují, ale naopak doplňují.
Kromě pomyslné „hranice“ mezi vědou a vírou překonal Orko i tu zeměpisnou, a to způsobem, který se podaří málokomu: V letech 1997 a 2000 se s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem účastnil výprav na Antarktidu.
Učí na Biskupském gymnáziu a na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, působí ve farnosti Lechovice u Znojma. Nakladatelství Cesta vydalo jeho knihy Tančící skály, Šestá cesta a Návrat ke Stromu života. Jeho přednášky mají vždy velkou účast. Organizuje nejrůznější akce pro své studenty (např. putování Podyjím), mnoha dalších se účastní (výstava výtvarných prací, výtvarný kurs, skautské akce). V současné době dokončuje knihu o Antarktidě.Komentář, scénář, kamera, režie – Otakáro Maria Schmidt

Léta letí k andělům

Léta letí k andělům je název cyklu pro TV NOE (studio Telepace), v němž se jednou měsíčně ve dvacetiminutových až půlhodinových portrétech představují duchovní osobnosti z církve, z umění a podobně. Tyto osobnosti nejsou apriori katolického vyznání, ale všechny spojuje křesťanská víra. Tyto krátké dokumenty jsou jakýmisi duchovními geny a název je inspirován slavným rozhlasovým cyklem ze šedesátých let – Léta letí vážení. Léta letí k andělům proto, že jsou vybírány osobnosti, které jsou nositeli moudrosti a bohatých životních zkušeností a většinou totalitními režimy perzekuované a svým způsobem tímto křížem také obohacené. Oním létáním v názvu je naznačena jistá duchovnost a poetičnost a oni andělé znamenají jakousi ochranu a směřování, které provází i dlouhodobou společnou tvorbu v autorské a režisérské dvojici – Otakáro Maria Schmidt a Jana Studničková, kteří jsou zároveň i kameraman a střihačka a doplňuje je hudební skladatel Vojtěch Komárek.