Missio magazín

Missio magazín: říjen 2018
říjen 2018
Měsíčník Papežských misijních děl ČR.

Zajímavý rozhovor s P. Josefem Prokešem, někdejším spirituálem biskupského gymnázia, vám z Českých Budějovic zprostředkuje Petr Kronika. Věnovat se budeme zdoláváním ekvádorských výšek, ale sestoupíme také mezi jihoamerické misionáře a zjistíme, jaké zkušenosti nabyl otec Josef pro své další působení. Sledujte Missio interview.Společně se ohlédneme za přípravami na Misijní neděli v našich farnostech a připomeneme si také záběry z oslav Světového dne misií v Tanzánii.

Missio magazín

Missio magazín je pravidelný měsíčník Papežských misijních děl ČR informující o aktualitách a aktivitách této misijní organizace. Součástí Missio magazínu je také filmový dokument natočený v některé ze zemí, kde Papežská misijní díla ČR působí a pomáhají.