Most milosrdenství - Brazílie

Most milosrdenství - Brazílie:
Činnost Misionářů milosrdenství v Brazílii.

Misionáři milosrdenství se nebojí jít nebo dokonce žít v sousedství nebezpečných drogových dealerů. Stát ani žádná filantropická organizace se sem neodvažuje přijít. Nicméně misionáře zde všichni znají a místní lidé je uznávají. Šíří lásku božské milosti Ježíše. Přitahují mnoho lidí, kteří objevují způsob, jak znovu nalézt naději a důstojnost prostřednictvím náboženské úcty.