Mše svatá na památku Večeře Páně

Mše svatá na památku Večeře Páně: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích
Přenos mše svaté na památku Poslední večeře Páně.

Přenos mše svaté na památku Poslední večeře Páně z kostela nanebevzetí Panny Marie v Ostravě Třebovicích. Velebruje P. Lukáš Engelmann, farář.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.

Komentáře

Děkuji televizi NOE za zprostředkování mimořádného zážitku při přenosu mše sv. na Zelený čtvrtek z farnosti Ostrava-Třebovice. Petr Bujnoch.