Mše svatá s opatskou benedikcí premonstrátského opata Daniela Janáčka

Mše svatá s opatskou benedikcí premonstrátského opata Daniela Janáčka: Strahovský klášter, Praha
Strahovský klášter, Praha
Přenos bohoslužby, při níž nový opat Daniel Janáček přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kard. Duky.
Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.