Mše svatá u Panny Marie ve skále

Mše svatá u Panny Marie ve skále: Spálov
Spálov
Mše svatá u příležitosti pouti kuchařů. Celebruje P. Marian Kuffa.

Mše svatá u příležitosti pouti kuchařů. Celebruje P. Marian Kuffa.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.